Här är du nu: Framsidan

Fakta om värmepumpar

Allmänt om luftvärmepumpar

 • Värmepumpen är ett komplement till den befintliga värmen oavsett värmekälla, olja, vattenburen el, direktel, fjärrvärme etc. En värmepump kan aldrig ersätta ett befintligt system.
 • Alla värmepumpar är byggda för att värma till 80 - 90 % av året. Därefter bör befintlig värme kopplas in. En värmepump kan spara upp till 50 % av värmeförbrukningen.Luftvärmepumpen omsätter endast den befintliga inomhusluften.
 • En luftvärmepump omsätter ca 250-400m3 luft per timma. Luften som inomhusdelen omsätter renas kontinuerligt via filter i inomhusdelen.
 • Det finns två sätt att styra en kompressor, inverter eller on/off. Inverter innebär att kompressorn anpassar sin förbrukning efter effektbehovet. Kompressorn stannar aldrig eller väldigt sällan, fördelen är att man slipper kallstarter samt att den drar mindre ström, och att det blir jämnare värme samt längre livslängd (ca. 12-15 år) On/off innebär mycket start och stopp, högt slitage, hög energiförbrukning och ojämnare värme. (Livslängd ca. 8-10 år)
 • Samtliga inverter från våra kvalitetstillverkarehar R410A som köldmedel. R410A har den högsta verkningsgraden vid låga temperaturer. I snitt är utblåstemperaturen 10 grader varmare med R410A än med R407C.

Placering

 • Luftvärmepumpar lämpar sig bäst för öppna ytor. Placeras inomhusdelen i trånga utrymmen eller i hus med sämre planlösning kan besparingen bli lägre eller helt utebli.
 • Att placera inomhusdelen högt upp på väggen innebär två fördelar.
 • Vid taket är alltid varmare, samt att den innehåller mindre damm.
 • Vid placering lägre ner på vägg, blir golven varmare. Placerar man inomhusdelen på undervåningen kan man inte kyla övervåningen beroende på att kall luft sjunker och varm luft stiger.
 • Fästplattan för inomhusdelen placeras ca 3 cm från takhöjd. Inomhusdelen hakas på fästplattan.
 • Viktigt att tänka på vid placering ovanför ytterdörr.
 • Inomhusdelen får inte placeras i ett trångt utrymme, eller en långsmal hall.
 • Inomhusdelen hinner inte bli av med värmen som den producerar.
 • Luftvärmepump fungerar lika bra i 1-plan som 1,5 eller 2-plans hus. I hus med fler än 1 plan rekommenderas placering av inomhusdel i trapphuset mellan våningarna. Värmen blåser man ner mot under-våningen, värmen stiger sedan självmant. Alternativt kan man erbjuda en multi med två inomhusdelar till en utomhusdel.
 • Utomhusdelen måste placeras helt i våg.
 • Utomhusdelen placeras minst 10 cm från yttervägg och ca 30 till 50 cm från marknivå.
 • Utomhusdelen kan inte under några omständigheter byggas in. Den kan heller inte placeras i förråd, husgrunder, uterum eller dylikt. Anledningen är att utomhusdelen hela tiden kyler ned luften med ca 3 grader.
 • Vid avfrostning kan det rinna väldigt mycket vatten från utomhusdelen, tänk på detta så att den inte placeras vid ingången till huset.

Ordlista - Luftvärmepumpar

COP-värde
COP står för värmefaktor och beskriver hur mycket värmeenergi en värmepump ger i förhållande till den energi den förbrukar. Det är ett viktigt mått på hur effektiv pumpen är.

Energiklass
En energieffektivitetsmärkning av produkter utifrån hur mycket energi de drar. Oftast är A-klassade eller A-plus klassade produkter de mest miljövänliga.

I-see funktion
Styr varmluften mot temperatursvackor i rummet och ger en jämn temperaturfördelning.

Jonisering
Funktion som renar luften.

Sök